LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

IBIZA SUMMIT SL, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE,  posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que preten donar compliment a les obligacions disposades en la Lley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE nº166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web adquiereix la condició d’usuari, comprometint-se a l’observància i compliment riguròs de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fós d’aplicació.

IBIZA SUMMIT SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguès aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenguent-se com suficient amb la publicació al lloc web de IBIZA SUMMIT SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: ibizatechforum.com

Nom comercial: IBIZA TECH FÒRUM

Nom comercial: IBIZA SUMMIT SL

NIF: B44644268

Domicili social: Calle Madrid, 6 Telèfono: 971 20 24 78

Email: info@ibizatechforum.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títul enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del RESPONSABLE o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics correponents.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, perteneixen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que poguès suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers poguin redirigir als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de ibizatechforum.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliements dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@ibizatechforum.com

3. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu de què aquesta informació ha set manipulada o introduida per un tercer aliè al mateix o, si no ho ha fet, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accès a ells.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques (petits fitxers amb informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari del lloc web) per dur a terme determinades funcions que són considerades necessàries per al funcionament correcte i visualització del lloc web. En tot cas, les cookies utilitzades tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació pel lloc web, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de les galetes resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. Així mateix poden ser utilitzades per mesurar l’audiència o paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les galetes utilitzades són tècnicament no essencials però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies no essencials sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web utilitza cookies analítiques per habilitar la funció de seguiment de visitants únics per tal de facilitar-ne la navegació. Tots els usuaris que visiten el lloc web són informats de l’ús d’aquestes galetes mitjançant un banner flotant. Si accepteu el tractament, es considera que estan d’acord amb el seu ús. Si se n’accepta l’ús, el banner desapareixerà, encara que és possible revocar el consentiment i obtenir més informació en qualsevol moment consultant la nostra Política de Cookies.

L’usuari pot configurar el navegador perquè us alerti sobre la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació a l’ordinador. Per obtenir més informació, consulteu les instruccions del vostre navegador.

Política d’enllaços

L’usuari d’aquest lloc web es pot redirigir a contingut de llocs web de tercers. Atès que el CONTROLADOR no sempre pot controlar el contingut dels llocs web de tercers, no assumeix cap responsabilitat pel que fa a aquest contingut. En qualsevol cas, el CONTROLADOR eliminarà immediatament qualsevol contingut que pugui infringir les lleis nacionals o internacionals, la moral o l’ordre públic, i eliminarà immediatament la redirecció a aquest lloc web, informant les autoritats competents sobre el contingut en qüestió.

El CONTROLADOR no serà responsable de la informació i el contingut trobat, incloent, entre d’altres, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de manera independent al lloc web del CONTROLADOR . Això no obstant, i d’acord amb les lleis 11 i 16 de la LSSICE, el contingut de tercers es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i cossos d’aplicació de la llei que col·laborin directament en la retirada o bloqueig de tot contingut que pugui afectar o violar la llei nacional o internacional, els drets de tercers, la moral pública i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut al lloc web que es pugui considerar com a tal, notifiqueu-ho immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web va ser revisat i provat per permetre’n el funcionament correcte. En principi, es pot garantir un funcionament adequat els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Tot i això, el CONTROLADOR no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que puguin ocórrer força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

Direccions IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament ladreça IP i el nom de domini utilitzats per lusuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un registre del sistema degudament registrat al servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d’obtenir només mesuraments estadístics que ens mostren el nombre de visites a la pàgina, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació espanyola s’aplicarà a la resolució de totes les disputes o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats realitzades en ell, a què les parts se sotmeten expressament, i els Tribunals i Jutjats del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació seran competents per a la resolució de totes les disputes derivades o relacionades amb el seu ús.