1. INFORMACIÓ SOBRE L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

EIVISSA SUMMIT SL és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/ 2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Depenent del formulari del que haguem obtingut les dades personals, les tractarem de forma confidencial per a les següents finalitats:

Al formulari Contacte

Respondre les consultes o qualsevol tipus de sol·licitud realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte disponibles al lloc web del responsable.

(per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Al formulari Newsletter

notícies, ofertes i promocions en línia. (per consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR)

Al formulari Registre d’usuari

Gestionar el compte de l’usuari per proporcionar un accés personalitzat al lloc web i als serveis interactius oferts.

(amb el consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Al formulari Comerç electrònic

Gestionar la compra o comanda en línia, tramitar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, en base a les condicions generals de contractació.

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat.

(per a l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades es conservaran durant un termini no superior al necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que dictin la seva custòdia, i quan aquesta finalitat deixi de ser necessària les dades se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de dades o la seva destrucció total.

A qui comuniquem les vostres dades personals?

No està prevista la comunicació de dades personals a tercers llevat, en cas de ser necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb què el RESPONSABLE hagi subscrit els contractes de confidencialitat i encarregat del tractament exigits per la normativa vigent en matèria de privadesa.

Quins són els vostres drets?

Els drets de l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, així com la limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control espanyola (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la legislació vigent.

Dades de contacte per a l’exercici dels drets:

IBIZA SUMMIT SL. Calle Madrid, 6, – 07800 Eivissa (Illes Balears). E-mail: info@ibizatechforum.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per a que el proveïdor pugui atendre la seva sol·licitud, facilitant voluntàriament les seves dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-hi qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les necessitats de l’Usuari.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions del GDPR i de la normativa LOPDGDD per al tractament de les dades personals de què és responsable, i està complint manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que s’han implementat totes les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir els seus drets i les seves llibertats.

Per obtenir més informació sobre les garanties de privadesa, podeu posar-vos en contacte amb el RESPONSABLE DE LES DADES a través d’EIVISSA SUMMIT SL. Carrer Madrid, 6, – 07800 Eivissa (Illes Balears). Correu electrònic: info@ibizatechforum.com